Bunavestire

Bunavestire

Astăzi, 25 martie, creştinii dreptmăritori prăznuiesc sărbătoarea Buneivestiri a Preasfintei, Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei şi pururi Fecioarei Maria.

Aşa cum scrie în Evanghelii şi în Proloage, iubitorul de oameni şi milostivul Dumnezeu, care pururi poartă grijă de neamul omenesc, ca un părinte iubitor de fii, văzând făptura mâinilor Sale înrobită şi tiranizată de diavolul şi trasă spre patimi de ocară şi supusă slujirii idoleşti, a binevoit şi S-a milostivit şi a trimis pe Unul-născut Fiul Său, pe Domnul nostru Iisus Hristos, să ne izbăvească. Iar dacă a voit să ascundă sfatul Său, nu numai de satana, ci chiar şi de puterile cereşti, a încredinţat această taină numai unuia din slujitorii Săi, slăvitului Gavriil Arhanghelul.

Deci l-a trimis pe acesta, mai înainte cu nouă luni de Naşterea Fiului, la Sfânta Fecioară Maria, din Nazaret, curată fiind ea şi vrednică de slujirea aceasta. Şi venind îngerul în cetatea Nazaret i-a zis: „Bucură-te ceea ce eşti plină de har. Domnul este cu tine” (Luca 1, 28). Mai întâi nedumerită, Fecioara Maria primeşte apoi cu adâncă smerenie această taină a Întrupării Mântuitorului în pântecele său de la Duhul Sfânt, Dumnezeu făcându-Se om, ca pe om să-l mântuiască.

Astăzi, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, Domnul şi Dumnezeul nostru, negrăit încape în pântecele Fecioarei, vrând să îndumnezeiască, cu a Sa înomenire, făptura cea zidită de mâinile Sale şi în Raiul de demult iarăşi să o aducă.

Exit mobile version