Asocierea RER prezintă situația din teren după declarațiile date de primarul Marian Dragomir în care erau acuzați de șantaj și încercare de mărire a profitului

Asocierea RER, în calitate de unic operator de salubrizare de pe raza județului Brăila informează opinia publică asupra situației contractuale dintre aceasta și autoritatea contractantă – ADI ECO DUNĂREA BRĂILA. Asocierea RER a transmis pe data de 12 martie 2024 către ADI ECO DUNĂREA BRĂILA notificarea de reziliere a contractului de delegare a serviciului public de salubrizare (nr. 3504/12.03.2024), cu asigurarea continuității pentru o perioadă de maxim 90 zile.

Asocierea RER susține că se află în imposibilitatea de a mai continua derularea contractului după data de 10 iunie 2024, ca urmare a refuzurilor repetate din partea ADI ECO DUNĂREA BRĂILA de a actualiza tarifele conform legislației în vigoare, astfel înregistrând în anul 2023 o pierdere de 30 milioane lei.

Reamintim opiniei publice faptul că licitația pentru atribuirea serviciului public de colectare a deșeurilor pentru județul Brăila a fost organizată în luna decembrie a anului 2020, contractul a fost semnat abia în luna iunie a anului 2022, iar derularea efectivă a contractului a început la 01 Martie 2023. Oferta financiară depusă de Asocierea RER conținea tarife calculate în funcție de prețul elementelor componente existente la data depunerii ofertei, însă pe parcursul celor 2 ani scurși de la data licitației și până la începerea contractului, prețurile elementelor componente au crescut independent de voința operatorului, inclusiv salariul minim pe economie”, transmite conducerea Asocierii RER prin intermediul unui comunicat de presă.

Conducerea Asocierii RER spune că a investit  8,5 milioane euro pentru achiziția a 71 de mașini pentru colectarea deșeurilor municipale, salubrizare stradală, precum și în recipiente necesare pentru prestarea serviciului public de salubrizare, în conformitate cu solicitările din Caietul de Sarcini.

”Investițiile făcute au fost dimensionate conform cantităților anuale de deșeuri impuse prin Caietul de Sarcini de către ADI ECO DUNĂREA BRĂILA. Valoarea unei autogunoiere la data depunerii ofertei (decembrie 2020) era de 79.000 euro +TVA, însă la achiziția efectivă realizată după data semnării contractului de delegare, mai precis în perioada de mobilizare (2022), prețul unei autogunoiere a crescut la 97.000 euro + TVA.

Pentru prestarea serviciului de salubrizare, Asocierea RER a angajat 366 persoane, din care 264 muncitori încadrați cu salariul minim pe economie și 77 șoferi profesioniști.

Pe perioada derulării contractului, Asocierea RER a semnalat autorității contractante, în repetate rânduri, discrepanțele mari dintre prevederile din documentația de atribuire a serviciului de salubrizare și realitatea din teren. În acest sens au existat numeroase întâlniri pe această temă și au fost formulate cereri de modificare a tarifelor ofertate, însă ADI ECO Dunărea a refuzat aprobarea acestora, iar tarifele pentru desfășurarea activității de salubrizare au rămas aceleași până la data de 01 ianuarie 2024, când au fost aprobate parțial.

Prin comparație, pentru aceeași perioadă de timp (2020 – 2023), prețul la apă în municipiul Brăila (un alt serviciu de utilitate publică asemenea serviciului de salubrizare) s-a DUBLAT.

Asocierea RER a solicitat modificarea tarifelor ca urmare a creșterii prețurilor elementelor de cost din tarif, dintre care cele mai importante sunt salariul minim brut pe economie și prețul motorinei.” transmit reprezentanții RER.

Prin intermediul comunicatului de presă transmis se mai precizează că timp de 10 luni (martie – decembrie 2023) Asocierea RER a suportat din fonduri proprii, fără a avea tarifele actualizate:

”O componentă importantă a costurilor o reprezintă și salariile șoferilor (77 șoferi profesioniști angajați, toți din județul Brăila). Salariul unui șofer profesionist conform ofertei depuse în anul 2020 a fost de 3500 lei brut (2100 lei net), iar solicitarea de actualizare a fost direct proporțională cu creșterea salariului minim brut pe economie. Nici acest element de cost nu a fost acceptat de către ADI ECO DUNĂREA BRĂILA. 

Cererile au cuprins și solicitări pentru modificarea condițiilor tehnice pentru prestarea servciului, justificate fiind de: diferențele majore dintre cantitățile menționate în Caietul de Sarcini și cantitățile colectate efectiv de la populație, frevențele de colectare, programul și condițiile impuse de operatorii instalațiilor. 

● Informări făcute de Asocierea RER către autoritatea contractantă

Conform contractului, după înaintarea acestei notificări de reziliere, Asocierea RER asigură continuitatea prestării serviciului pe o perioadă de maxim 3 luni. Această perioadă se încheie în data de 10.06.2024”, mai precizează conducerea Asocierii RER.

Conducerea Asocierii RER a făcut cunoscute și inadvertențele între prevederile din Caietul de Sarcini și realitatea din teren.

Pe perioada derulării efective a contractului (1 an și 2 luni), Asocierea RER a constatat și a semnalat următoarele inadvertențe între prevederile din Caietul de Sarcini și realitatea din teren:

Conducerea RER trasmite următorul mesaj către cetățenii județului Brăila și căre agenții economici, referitor la declarațiile date de primarul Marian Dragomir:

Mai mult, Asocierea RER încasează de la Primăria Municipiului Brăila pentru prestația de colectare a cantităților confirmate de la agenții economici doar 43% din sumele pe care aceștia le achită Primăriei prin taxa locală. 

Referitor la situația agenților economici de pe raza municipiului Brăila prezentăm exemplul lunii aprilie 2024:

Deoarece autoritatea contractantă a refuzat solicitările de actualizare a tarifelor la condițiile pieței, pentru a susține activitatea, Asocierea RER a fost nevoită să depună Notificarea de reziliere a contractului.

Le transmitem cetățenilor din județul Brăila că Asocierea RER nu și-a dorit să rezilieze contractul, cu atât mai mult cu cât a făcut investiții de milioane de euro și în contextul în care timp de aproape un an a susținut cheltuieli neactualizate în tarif, înregistrând pierderi de peste 30 milioane lei.

Mulțumim cetățenilor din municipiul Brăila pentru buna colaborare din ultimii 30 ani și ne exprimăm regretul că suntem în imposibilitatea de a continua acest contract” transmiot reprezentanții Asocierii RER. 

Exit mobile version