ASOCIEREA POLARIS M. Holding S.R.L., lider de asociere, și PHG WASTE MANAGEMENT S.R.L., asociat, interesați să preia colectarea și transportul deșeurilor până la licitația pentru un nou operator unic

Luni, 17 iunie, de la ora 13.30, în Sala de ședințe a CUP Dunărea Brăila a avut loc o ședință extraordinară a CLM cu convocare de îndată, cu un singur proiect de hotărâre pe ordinea de zi. La ședință au fost prezenți 24 de consilieri din cei 27 aflați în funcție, dintre care 18 au fost prezenți fizic, iar șase au participat online la ședință, prin conectare la platforma de videoconferință, ZOOM. Au lipsit motivat 3 consilieri, respectiv: Boșneag Sorin – Eugen, Sîrbu Constantin și Vărzaru Dan Andrei.

În cadrul acestei ședințe s-a aprobat, cu 22 de voturi pentru și două abțineri (Ionel Alexandru și Florin Gheorghiță), ratificarea modificărilor documentațiilor aprobate prin H.C.L.M. Brăila nr. 253/20.05.2024, în sensul derulării de proceduri, în vederea atribuirii prin negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, a contractului privind activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare din Județul Brăila, respectiv al contractului privind salubrizare căi publice din Municipiul Brăila.

Pe 31 mai 2024, AGA a ADI ECO Dunărea a adoptat modificarea documentației de atribuire generată de modificările legislative, solicitări ale diferitelor autorități de reglementare sau finanțatoare, clarificări formulate de operatorii economici sau ca urmare a măsurilor de remediere și a fost înaintată documentația de atribuire astfel aprobată către un număr de 10 potențial ofertanți, la data de 31.05.2024.

Pe data de 7 iunie 2024 operatorul Polaris M. Holding S.R.L. Constanța, a solicitat o serie de clarificări din cuprinsul cărora rezultă faptul că nu are capacitatea să presteze activitățile de salubrizare căi publice (stradală) din Municipiul Brăila.

”Pentru continuarea procedurii, ADI ECO DUNĂREA Brăila a dat eficiență dispozițiilor art. 4 din Hotărârea nr. 14/2024, raportat la art. 7 lit b) din HCLM Brăila nr. 253/2024 și a procedat la modificarea documentației de atribuire în sensul clarificărilor solicitate, documentația astfel revizuită fiind pusă la dispoziția eventualilor ofertanți,

Modificarea documentației de atribuire solicitată de operatorul Polaris M. Holding S.R.L. Constanța are un impact major, exclusiv asupra activităților serviciului de salubrizare din Municipiul Brăila, dat fiind faptul că, activitățile de salubrizare căi publice (stradală) sunt o componentă importantă a activităților de salubrizare din Municipiul Brăila,

Având în vedere faptul că, în cadrul procedurii de achiziție publică prin negociere directă fără publicarea prealabilă a unui anunț, până la data de 14.06.2024 a fost înregistrată o singură ofertă, respectiv ASOCIEREA POLARIS M. Holding S.R.L. lider de asociere și PHG WASTE MANAGEMENT S.R.L asociat, în contextul stării de alertă declarată prin Hotărârea nr. 11/11,06.2024 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila – Instituția Prefectului – Județul Brăila, prin care a fost instituită starea de alertă la nivelul Județului Brăila pentru o perioadă de 30 de zile, apreciem că, se impune continuarea procedurii cu modificările efectuate.

În aceste condiții, pentru a proceda la continuarea procedurii cu eliminarea acestor activități din cadrul procedurilor de achiziție publică prin negociere directă fără publicarea prealabilă a unui anunț, vă solicităm acordul dumneavoastră expres în acest sens, urmând ca până la atribuirea contractului de salubrizare prin negociere directă, fără publicarea prealabilă a unui anunț, Municipiul Brăila să găsească o alternativă pentru activitățile de salubrizare căi publice.”, se menționează în adresa înaintată de ADI ECO Dunărea către Primăria Brăila.

Exit mobile version