ANUNȚ PUBLIC: Lansarea activităţilor proiectului DEZVOLTAREA SOCIETATII ALBA GRILL FAST S.R.L.

ALBA GRILL FAST S.R.L., cod de identificare fiscală 43463920, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/520/2022, cu sediul în PRAHOVA, localitatea Ploieşti, str. P-ţa VICTORIEI, nr. 15, derulează începând cu data de 16.05.2023 proiectul nr. <cod RUE> 425, intitulat “DEZVOLTAREA SOCIETATII ALBA GRILL FAST S.R.L. “,  în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în data de 16.05.2023

Valoarea totală a proiectului este de 3.852.166,85 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 2.355.138,75 lei din care FEDR 1.972.664,21 lei.

Proiectul se implementează în Valea Nucarilor, Comuna Nucarilor, strada Victoriei nr. 1Bis, judetul Tulcea, T1/A35; Cc36 și nu va depăși data de 31.12.2023.

Obiectivul general al prezentului proiect este refacerea capacității de reziliență în cadrul societății ALBA GRILL FAST SRL prin realizarea de investiții în retehnologizare, într-un domeniu diferit de activitate, și anume CAEN 4211 – Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor, CAEN autorizat la data depunerii cererii de finanțare. 

Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt:

Consolidarea poziției pe piață ALBA GRILL FAST SRL prin executarea de Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor cu ajutorul a 21 de dotări de ultima generație care să permită execuția de astfel de lucrări de calitate și digitalizarea societății.

Elaborarea și implementarea în condiții optime a proiectului prin achiziția de servicii de GDPR, audit financiar, audit de mediu și de informare și publicitate.

Investiții de minim 20% din valoarea proiectului care permit o contribuție semnificativă la atenuarea schimbărilor climatice si de minm 10% în digitalizarea intreprinderii.

Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate cel puțin cu 73,086% față de productivitatea înregistrată în anul 2021.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Acţiunea 4.1.1 BIS – Investiţii în retehnologizare în domeniul construcţiilor

Date contact:

Nume persoană contact: NICUȚA SVETLANA

Funcţie: ADMINISTRATOR

Tel, Fax: 0759456320 / -, e-mail: svetlana.nicuta@gmail.com

Exit mobile version