Anunț public

PRIMĂRIA COMUNEI VĂDENI anunță publicul interesat asupra luării de către APM Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Extindere și modernizare sistem de distribuție a gazelor naturale din comuna Vădeni prin transformarea în sistem inteligent de distribuție gaze naturale”, propus a fi amplasat în județul Brăila, comuna Vădeni, satele Vădeni, Pietroiu și Baldovinești: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila municipiul Brăila, Bld.
Independenței nr.16 bl. B5 în zilele lucrătoare, intre orele 09:00 – 13:00, precum și la următoarea adresă de internet wwl.apmbr.ro – secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțlui pe pagina de internet a
Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Exit mobile version