Anunț public

SC FIVESET AGRO SRL, CU SEDIUL SOCIAL IN JUD. BRAILA, LOC. VIZIRU, NR.1329 TEL. 0761784899, ANUNTA  CA  A  DEPUS    DOCUMENTATIA   TEHNICA   IN VEDEREA    OBTINERII   AUTORIZATIEI   DE   MEDIU   PENTRU  OBIECTIVUL “AMENAJARE SPATII DE AGREMENT, BALTI PENTRU PESCUIT SPORTIV”, AMPLASAT    IN JUD.BRAILA, ORAS INSURATEI, CARTIER DROPIA, TARLAUA 72, PARCELA 4.

DOCUMENTATIA POATE  FI  CONSULTATA  DE CEI  INTERESATI  LA  AGENTIA  DE  PROTECTIE  A   MEDIULUI  BRAILA, BDUL  INDEPENDENTEI, BL. B5, TELEFON  0339 401834.    

Exit mobile version