ANAF a publicat lista contribuabililor, persoane juridice, care nu înregistrează obligații fiscale restante la finele primului trimestru din acest an

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila informează despre faptul că Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe pagina de internet lista contribuabililor, persoane juridice, care şi-au declarat şi achitat la scadență obligațiile fiscale de plată şi care nu figurează cu obligații bugetare restante.

Cei interesați pot consulta lista pe site-ul ANAF, la secțiunea Servicii on-line/ Lista contribuabililor fără obligații restante sau accesând linkul: https://www.anaf.ro/restante/listaalba.xhtml

Pentru întocmirea listei s-au avut în vedere următoarele condiţii ce trebuie îndeplinite cumulativ de către contribuabili, stipulate în OpANAF nr. 1923/2022:
a) sunt depuse, pe perioada de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale, toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data întocmirii listei. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal;
b) au achitate la scadenţă/ termenul de plată prevăzut de lege obligaţiile fiscale principale şi accesorii, în trimestrul pentru care se realizează publicarea listei;
c) nu înregistrează obligaţii bugetare restante la data întocmirii listei

Exit mobile version