ANAF a publicat “Ghidul  fiscal al contribuabililor persoane fizice care realizează venituri din închirierea și subînchirierea bunurilor mobile și imobile din patrimoniul personal”

anaf

ANAF

Acest ghid se adresează persoanelor fizice care obțin în anul 2024 venituri din închirieri și subînchirieri de bunuri mobile și imobile din patrimoniul personal.

Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare şi cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, au obligația înregistrării contractului încheiat între părți, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent. De asemenea, au obligația de a conduce evidență contabilă, pentru care impunerea este finală, să completeze și să depună Declarația unică privind impozitul pe venit şi contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuțiile sociale datorate, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului între părți şi respectiv până la data de 27 mai 2024, inclusiv, pentru contractele în curs, în cazul celor care au încheiat contractele respective în anii anteriori.

Nedepunerea „Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, până la data prevăzută în legislația fiscală, se sancționează cu amendă cuprinsă între 50 și 500 de lei, conform prevederilor art. 336 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Informații detaliate se pot obține:

– accesând portalul ANAF, www.anaf.ro;

– telefonic, la Serviciul central de asistență contribuabili – Contact-center –  telefon: 031.403.91.60;

– la structurile de asistență pentru contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale;

– accesând link-ul: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid%20chirii%202024.pdf

Exit mobile version