Alexandru Popa, deputat PNL: Zonele rurale din România se vor dezvolta cu fonduri europene

Deputatul Alexandru Popa spune că Partidul Național Liberal rămâne consecvent și va milita pentru un sprijin financiar susținut pe care statul să îl acorde fermelor mici și mijlocii, adevăratul motor al sectorului agricol românesc.

”Consider că doar prin evitarea abandonului activităților agricole și prin asigurarea și crearea de noi locuri de muncă vom putea preveni migrația din mediul rural și depopularea satelor și vom putea contribui direct la securitatea și siguranța alimentară a României.

În acest context, este important de știut că fondurile europene de care dispunem prin intermediul Planului Strategic pentru Politica Agricolă Comună vor putea ajuta inclusiv la dezvoltarea zonelor rurale din România. Astfel, localitățile cu activitate economică majoritar agricolă vor putea accesa bani pentru îmbunătățirea infrastructurii de transport și pentru atragerea de tineri antreprenori care vor să își facă o fermă. Proiectele pot fi depuse de unitățile administrativ-teritoriale și de asociațiile acestora până în februarie 2024.

Acești bani sunt destinați sprijinirii fermierilor și modernizării infrastructurii agricole, astfel: aproximativ 250 de milioane de euro sunt destinate proiectelor care vizează sprijinirea instalării tinerilor fermieri, 200 de milioane de euro pentru proiectele destinate construirii, extinderii sau modernizării de drumuri de interes local și alte 100 de milioane de euro pentru lucrări de modernizare a drumurilor agricole care facilitează accesul către ferme” spune deputatul Alexandru Popa.

Deputatul Popa a specificat că liberalii sunt conștienți că se impun măsuri de sprijin pentru evitarea abandonului activităților agricole, pentru asigurarea accesului pe piață și realizarea de investiții și că trebuie să lucrăm în continuare pentru asigurarea unui sistem alimentar durabil, de la producător până la consumator și tocmai de aceea, îi îndemnă pe reprezentanții autorităților locale să depună în timp util aceste proiecte pentru a putea beneficia de fondurile europene care ne sunt destinate și pentru a contribui la consolidarea fermelor românești prin dezvoltarea și integrarea acestor ferme pe piața agricolă.

Exit mobile version