AJFP Brăila informeză că au apărut noi fapte care constituie infracţiuni de evaziune fiscală

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila informează contribuabilii că, prin Legea nr. 126/2024 privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţii de combatere a evaziunii fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 437/13.05.2024, a fost completat art. 9, alin.(1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în sensul introducerii  lit. i) care reglementează noi fapte care constituie infracţiuni.

În acest sens, constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu amendă următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale:

„…i) utilizarea de aparate de marcat electronice fiscale care nu sunt conectate la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale, potrivit legii, sau alterarea aparatelor de marcat electronice fiscale pentru netransmiterea unor date fiscale sau transmiterea unor date fiscale nereale.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila reaminteşte operatorilor economici că, operaţiunea de conectare la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale se realizează cu respectarea prevederilor O.P.A.N.A.F. nr.435/25.03.2021 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere  şi monitorizare a datelor fiscale al ANAF.

Detalii suplimentare pot fi obținute:

► prin consultarea „Ghidului cu privire la conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al MF-ANAF„, disponibil pe site-ul www.anaf.ro în secţiunea Servicii online- Aparate de marcat electronice fiscale (case de marcat);

► prin Formularul Unic de Contact, disponibil pe site-ul www.anaf.ro în secţiunea Contact – Formular de contact;

► telefonic, apelând Contact Center-ul de asistență al ANAF, la nr. 031.403.91.60;

► la structurile de asistență pentru contribuabili din cadrul unităților fiscale teritoriale.

Exit mobile version