AJFP Brăila în colaborare cu organele fiscale ale primăriilor acordă asistenţă contribuabililor pentru completarea, depunerea şi transmiterea Declaraţiei unice – Formular 212

Inspectorii fiscali ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila (ANAF – AJFP) vor colabora cu primăriile din judeţul Brăila şi vor acorda asistenţă în vederea completării, depunerii şi transmiterii Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, cu domiciliul fiscal în localitatea în care îşi are sediul Primăria şi nu există o unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Modalităţi pentru depunerea Declaraţiei unice :

a) prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

 – prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV), disponibil pe portalul www.anaf.ro;

 – prin intermediul serviciului “Depunere declaraţii”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată;

b)  în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire (data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz).

Termenul de depunere a declaraţiei unice este până la data de 25 mai 2023 inclusiv, pentru veniturile realizate în anul 2022 şi estimarea veniturilor anului 2023.

 Pentru completarea si depunerea declarației unice, contribuabilii pot solicita asistență telefonică, în domeniul fiscal sau IT, la Call Center-ul ANAF la numărul de telefon – 031.403.91.60 sau la sediul unităților fiscale .

 

Exit mobile version