Agent economic care desfășoară activități anexe agriculturii sancționat de Garda de Mediu Brăila

La controlul efectuat, în baza Planului anual de inspecții aprobat de Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu, la un agent economic care desfășoară activități anexe agriculturii, s-a constatat că acesta funcționa fără a deține act de reglementare, aceasta pierzându-și valabilitatea ca urmare a nesolicitării și obținerii deciziei de vizare anuală.

De asemenea, la data controlului reprezentanții societății comerciale nu au prezentat fișele de evidența gestiunii deșeurilor completate pentru anul 2024. Pentru aceste neconformități au fost aplicate sancțiuni contravenționale constând în amenzi în valoare de 45 000 lei conform prevederilor din OUG 195/2005 privind protecția mediului, modificată, si 7500 lei pentru nerespectarea prevederilor din HG 856/2002.

Prin actul de control au fost impuse măsuri privind solicitarea unei noi autorizații de mediu si de completare, la zi, a fișelor de evidența gestiunii deșeurilor.

Exit mobile version