Actualitate

Acțiuni de control ale inspectorilor ITM la transportatorii rutieri

Acțiuni de control ale inspectorilor ITM la transportatorii rutieri

În perioada 26-30 octombrie 2020 s-a desfășurat <<Campania națională privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă și de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislației și a directivelor europene ce vizează detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale transpuse în legislația națională, cod CAEN 4941 – Transporturi de mărfuri, cod CAEN 4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitan de călători>>.

Obiectivele campaniei :

 • Identificarea angajatorilor care folosesc muncă nedeclarată și luarea măsurilor care se impugn pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă;
 • Controlul privind respectarea timpului de muncă și de odihnă;
 • Determinarea angajatorilor de a respecta prevederile Codului muncii – Legii nr.53/2003, republicată, modificată și completată, ale H.G. nr.905/2007 cu modificările și completările ulterioare și ale legilor special în domeniul transportului rutier privind timpul de muncă și de odihnă al conducătorilor auto;
 • Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și al angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă;
 • Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfășoară activitate în domeniul transportului rutier, a prevederilor legale privind timpul de muncă și de odihnă;
 • Eliminarea tuturor neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare.

Cu aceasta ocazie, inspectorii de la ITM Br[ila au fost verificat 49 de angajatori din acest domeniu (6 angajatori- cod CAEN 4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitan de călători; 43 angajatori – cod CAEN 4941 – Transporturi de mărfuri). Pentru deficiențele constatate în domeniul relațiilor de muncă au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 36.500 lei. La un angajator a fost depistată o persoană care presta activitate fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă.

Principalele deficiențe constatate în acțiunile de control au fost următoarele :

 • Primirea la munca a unei persoane fara incheierea contractului individual de munca in forma scrisa, cel tarziu in ziua anterioara începerii activității;
 • Nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către salariați;
 • Nu se face dovada plății drepturilor salariale;
 • Necompensarea în bani a zilelor de concediu de odihnă neefectuate;
 • Nerespectarea prevederilor legale cu privire la plata cheltuielilor de transport și cazare si cuantumul indemnizației de delegare;
 • Angajatorul nu a eliberat adeverințe care să ateste vechimea în muncă foștilor salariați.

De asemenea în acțiunile de control s-a urmărit și respectarea prevederilor Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •